Citește Biblia DCC Exodul capitolul 40

Setări Biblia

Aşezarea şi sfinţirea cortului.

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
2. „În ziua întâi a lunii întâi, să întinzi locaşul Cortului întâlnirii.
Ex 12.2
„Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. ;Ex 13.4
Astăzi ieşiţi, în luna spicelor. ;Ex 40.17
În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, Cortul era aşezat. ;Ex 26.1-30
Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie. ;
3. Să pui în el chivotul mărturiei, şi înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru.
Ex 40.21
A adus chivotul în Cort; a atârnat perdeaua despărţitoare înaintea lui şi a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise, Domnul. ;Ex 26.33
Să atârni perdeaua de copci, şi în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei: perdeaua să facă despărţirea între Locul Sfânt şi Locul Preasfânt. ;Num 4.5
La pornirea taberei, Aaron şi fiii lui să vină să dea jos perdeaua dinăuntru şi să acopere cu ea chivotul mărturiei; ;
4. Apoi să aduci masa şi să pui pe ea cele rânduite. După aceea, să aduci sfeşnicul şi să-i aşezi candelele.
Ex 40.22
A aşezat masa în Cortul întâlnirii, în partea de miazănoapte a Cortului, dincoace de perdeaua dinăuntru; ;Ex 26.35
Masa s-o pui dincoace de perdea, şi sfeşnicul în faţa mesei, în partea dinspre miazăzi a Cortului; iar masa s-o pui înspre partea de miazănoapte. ;Ex 40.23
şi a pus pe ea pâinile, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise, Domnul. ;Ex 25.30
Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca să fie necurmat înaintea Mea. ;Lev 24.5-6
Să iei floare de făină şi să faci din ea douăsprezece turte; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă. ;Ex 40.24-25
Apoi a aşezat sfeşnicul în Cortul întâlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a Cortului; ;
5. Altarul de aur pentru tămâie să-l aşezi înaintea chivotului mărturiei şi să atârni perdeaua la uşa Cortului.
Ex 40.26
Apoi a aşezat altarul de aur în Cortul întâlnirii în faţa perdelei dinăuntru; ;
6. Să aşezi altarul pentru arderile de tot înaintea uşii locaşului Cortului întâlnirii.
7. Ligheanul să-l aşezi între Cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în el.
Ex 40.30
A aşezat ligheanul între Cortul întâlnirii şi altar şi a pus în el apă pentru spălat. ;Ex 30.18
„Să faci un lighean de aramă, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat; să-l aşezi între Cortul întâlnirii şi altar şi să torni apă în el, ;
8. Să aşezi curtea de jur împrejur şi să pui perdeaua la poarta curţii.
9. Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi cu el Cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va fi sfânt.
Ex 30.26
Cu el să ungi Cortul întâlnirii şi chivotul mărturiei, ;
10. Să ungi altarul pentru arderile de tot şi toate uneltele lui şi să sfinţeşti altarul; şi altarul va fi preasfânt.
Ex 29.36-37
În fiecare zi să mai aduci un viţel ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşire; să cureţi altarul, făcând ispăşirea aceasta, şi să-l ungi ca să-l sfinţeşti. ;

Pagina 1 din 4
Sari la pagina:
capitolul 40 din 40
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea Exodul >> Citește Biblia DCC Exodul capitolul 40 | FiiLumina
meniu prim
"Dacă s-a făcut penicilină din pâine mucegăită, cu siguranță și din tine se poate face ceva.”
~ Muhammad Ali ~