Citește Biblia DCC Exodul capitolul 6

Setări Biblia

Izbăvirea făgăduită.

1. Domnul a zis lui Moise: „Vei vedea acum ce voi face lui faraon: o mână puternică îl va sili să-i lase să plece; da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din ţara lui.”
Ex 3.19 ;Ex 11.1 ;Ex 12.31-39 ;
2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu sunt Domnul.
3. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca „Domnul.”
Gen 17.1 ;Gen 35.11 ;Gen 48.3 ;Ex 3.14 ;Ps 68.4 ;Ps 83.18 ;Ioan 8.58 ;Apoc 1.4 ;
4. De asemenea, Mi-am încheiat legământul Meu cu ei ca să le dau ţara Canaan, ţara călătoriilor lor sfinte, în care au locuit ca străini.
Gen 15.18 ;17.4-7Gen 17.8 ;17.4-7Gen 28.4 ;
5. Acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe care-i ţin egiptenii în robie, şi Mi-am adus aminte de legământul Meu.
Ex 2.24 ;
6. De aceea, spune copiilor lui Israel: „Eu sunt Domnul: Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.
Ex 6.2-29 ;Ex 3.17 ;Ex 7.4 ;Deut 26.8 ;Ps 81.6 ;Ps 136.11-12 ;Ex 15.13 ;Deut 7.8 ;1Cron 17.21 ;Neem 1.10 ;
7. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.
Deut 4.20 ;Deut 7.6 ;Deut 14.2 ;Deut 26.18 ;2Sam 7.24 ;Gen 17.7-8 ;Ex 29.46 ;Deut 29.13 ;Apoc 21.7 ;Ex 5.4-5 ;Ps 81.6 ;
8. Eu vă voi aduce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.”
Gen 15.18 ;Gen 26.3 ;Gen 28.13 ;Gen 35.12 ;
9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea şi robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte pe Moise.
Ex 5.21 ;
10. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

Pagina 1 din 3
Sari la pagina:
capitolul 6 din 40
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea dupa Dumitru Cornilescu (versiune corectata) >> Cartea Exodul >> Citește Biblia DCC Exodul capitolul 6 | FiiLumina
meniu prim
"Mai bine bogat și sănătos decât sărac și bolnav."
~ Logica lu Gâgă ~