Citește Biblia TLM Exodul capitolul 18

Setări Biblia
1. Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a auzit tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise şi pentru Israel, poporul său: cum Iehova îl scosese pe Israel din Egipt.
Ex 2.16
Preotul Madianului avea şapte fiice. Ele au venit ca de obicei să scoată apă şi au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor. ;Ex 3.1
Moise păştea turma lui Ietro, preotul Madianului, căruia îi era ginere. În timp ce mâna turma spre vestul pustiului, a ajuns la muntele adevăratului Dumnezeu, la Horeb. ;Ps 44.1
O, Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, strămoşii noştri ne-au istorisit despre lucrarea pe care ai făcut-o în zilele lor, în zilele de odinioară! ;Ps 77.14-15
Tu eşti adevăratul Dumnezeu, care lucrezi într-un mod minunat. Ţi-ai făcut cunoscută puterea printre popoare. ;Ps 78.4
şi pe care nu le ascundem de fiii lor, ci le istorisim şi generaţiilor viitoare laudele lui Iehova şi puterea sa şi lucrurile minunate pe care le-a făcut el. ;Ps 105.5-43
Amintiţi-vă de lucrările minunate pe care le-a făcut, de miracolele lui şi de hotărârile judecătoreşti ale gurii lui, ;Ps 106.2-8
Cine poate să istorisească faptele de putere ale lui Iehova sau să facă să se audă toată lauda sa? ;
2. Atunci Ietro, socrul lui Moise, a luat-o pe Sefora, soţia lui Moise, după ce aceasta fusese trimisă înapoi,
3. şi pe cei doi fii ai ei: numele unuia era Gherşom, „pentru că“, a zis el, „am ajuns locuitor străin într-o ţară străină“,
Fapt 7.29
Auzind aceste cuvinte, Moise a fugit şi a locuit ca străin în ţara Madianului, unde i s-au născut doi fii. ;Ex 2.22
Mai târziu, ea a născut un fiu, iar el i-a pus numele Gherşom, pentru că a zis: „Am ajuns locuitor străin într-o ţară străină“. ;
4. iar numele celuilalt era Eliezer, „căci“, cum a spus el, „Dumnezeul tatălui meu este ajutorul meu, fiindcă m-a scăpat de sabia faraonului“.
5. Ietro, socrul lui Moise, împreună cu fiii şi soţia acestuia au venit la Moise, în pustiul în care îşi aşezase tabăra, la muntele adevăratului Dumnezeu.
Ex 3.1-12
Moise păştea turma lui Ietro, preotul Madianului, căruia îi era ginere. În timp ce mâna turma spre vestul pustiului, a ajuns la muntele adevăratului Dumnezeu, la Horeb. ;
6. Apoi a trimis să i se spună lui Moise: „Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu soţia ta şi cu cei doi fii ai ei, care sunt cu ea“.
7. Moise a ieşit imediat în întâmpinarea socrului său, s-a prosternat şi l-a sărutat şi s-au întrebat unul pe altul de sănătate. Apoi au intrat în cort.
Gen 14.17
După ce el i-a înfrânt pe Chedorlaomer şi pe regii care erau cu acesta, regele Sodomei i-a ieşit în întâmpinare în Valea Şave, adică în Valea Regelui. ;Gen 18.2
Când şi-a ridicat ochii, a văzut că trei bărbaţi stăteau la o oarecare distanţă de el. Când i-a zărit, a alergat de la intrarea cortului în întâmpinarea lor şi s-a plecat până la pământ. ;Gen 19.1
Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara şi Lot stătea la poarta Sodomei. Când i-a zărit, Lot s-a ridicat să-i întâmpine şi s-a plecat cu faţa la pământ. ;1Imp 2.19
Astfel, Bat-Şeba a intrat la regele Solomon ca să-i vorbească pentru Adonia. Regele s-a ridicat imediat s-o întâmpine şi s-a plecat înaintea ei. Apoi s-a aşezat pe tronul lui şi a pus să se aducă un tron pentru mama regelui, pentru ca ea să stea la dreapta lui. ;Gen 29.13
De îndată ce Laban a auzit vestea despre Iacob, fiul surorii lui, a alergat în întâmpinarea lui. L-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casa lui. Şi el i-a istorisit lui Laban totul. ;Gen 33.4
Esau a alergat în întâmpinarea lui, l-a îmbrăţişat şi s-a aruncat de gâtul lui şi l-a sărutat şi amândoi au început să plângă. ;
8. Moise i-a istorisit socrului său tot ce făcuse Iehova cu faraonul şi cu Egiptul, de dragul lui Israel, şi toate necazurile care se abătuseră asupra lor pe drum şi că Iehova totuşi i-a scăpat.
Ps 78.42
Nu şi-au amintit de mâna lui, de ziua când i-a eliberat de vrăjmaş, ;Ps 81.7
Ai strigat în necaz, iar eu te-am scăpat, ţi-am răspuns atunci din locul ascuns al tunetului. Te-am cercetat la apele de la Meriba. Sela. ;Ps 106.10
I-a salvat din mâna celui ce-i ura şi i-a eliberat din mâna duşmanului. ;Ps 107.2
Aşa să spună cei pe care i-a scăpat Iehova, pe care i-a scăpat din mâna vrăjmaşului ;
9. Atunci Ietro s-a bucurat de tot binele pe care Iehova îl făcuse pentru Israel, că îi scăpase din mâna Egiptului.
10. Şi Ietro a zis: „Binecuvântat să fie Iehova, care v-a eliberat din mâna Egiptului şi din mâna faraonului şi care a eliberat poporul din mâna Egiptului!
Gen 14.20
Şi binecuvântat să fie Dumnezeul Preaînalt, care i-a dat pe asupritorii tăi în mâna ta!“ Atunci Avram i-a dat a zecea parte din toate. ;2Sam 18.28
În cele din urmă, Ahimaaţ a strigat şi i-a zis regelui: „Totul este bine!“ Şi s-a plecat cu faţa la pământ înaintea regelui. Apoi a spus: „Binecuvântat să fie Iehova, Dumnezeul tău, care i-a dat în mâinile noastre pe oamenii ce şi-au ridicat mâna împotriva domnului şi regelui meu!“ ;Luc 1.68
„Binecuvântat să fie Iehova, Dumnezeul lui Israel, fiindcă şi-a îndreptat atenţia spre poporul său şi i-a adus eliberarea. ;

Pagina 1 din 3
Sari la pagina:
capitolul 18 din 40
Sari la capitolul:
Distribuie pe: facebook | twitter | linkedin | myspace | email
Biblia >> Traducerea Lumii Noi >> Cartea Exodul >> Citește Biblia TLM Exodul capitolul 18 | FiiLumina
meniu prim
"Le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor am reușit pe cont propriu."
~ Albert Einstein ~