Urmărește topicul Duminica si Inchinarea

Postează răspuns
Ultima paginaRaspunsuri: 11
Vizualizări: 1115
Membrii abonați 1
Membrii respondenti: 9
Nu ai postări în acest topic!
BBCode: [url=/forum/topic/1369-duminica-si-inchinarea]Duminica si Inchinarea[/url]
Cont_sters
-Cont_sters -
Ce credeti despre duminica prinvind-o ca zi de sarbatoare si inchinare.
Optiuni topic
MirelTimisag
-MirelTimisag -
Duminica este ziu Domnului. Optiuni postare ®
Silviu_18
-Silviu_18 -
E un subiect complicat drept sa-ti spun, sambata si duminica se afla acum in antiteza, dar e bine macar sa tinem o anumita zi, nu conteaza care, o anumita zi care s-o aducem ca zi de odihna Domnului.. Optiuni postare ®
Chicu_Samuel
-Chicu_Samuel -
Aici dupa cum vad fratele este adventist (sambatar). Ziua de duminica, ziua de sambata si celelalte zile nu le poti gasi in Biblie, deoarece acestea au fost facute dupa Hristos, ii se spune "Calendarul Iulian". Cat despre zi de sarbatoare, parerea mea este ca in fiecare zi ar trebui sa avem sarbatoare in inimile noastre, caci Domnul ne ajuta in fiecare zi, nu doar intr-o anumita zi din saptamana. Optiuni postare ®
Bryan
-Bryan -
În ce zi obişnuia Isus să Se închine?
"A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă şi S-a sculat să citească." Luca 4:16
Răspundeţi: Obiceiul Domnului Isus era să Se închine în Sabat.
2. Care zi a săptămânii este Sabatul?
"Ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău." Exodul 20:10. "După ce a trecut ziua Sabatului,în ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele."Marcu16:1,2.
Răspundeţi: Sabatul nu este prima zi a săptămânii "duminica", cum cred mulţi, ci a şaptea zi a săptămânii, care este "sambata". Observaţi din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua dinaintea primei zile a săptămânii.
3. Cine şi când a făcut Sabatul?
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul." "În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse." Geneza 1:1; 2:2, 3.
Răspundeţi: Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creaţiunii, când a făcut toată lumea. El S-a odihnit în Sabat, l-a binecuvântat şi l-a sfinţit (adică l-a pus deoparte pentru o folosinţă sfântă).
4. Ce spune Dumnezeu despre păzirea sabatului în Cele Zece Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget?
"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8-11. "Şi Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu." Deuteronomul 9:10.
Răspundeţi: În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a şaptea ca fiind ziua Sa cea sfântă. Dumnezeu ştia că oamenii vor uita de Sabatul Său, aşa că El a început această poruncă, cu expresia "adu-ţi aminte." El nu i-a poruncit nimănui, nicicând să păstreze vreo altă zi ca pe o zi săptămânală sfântă.
5. Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci?
Isus a spus: "Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege." Luca 16:17. Dumnezeu a spus: "nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." Psalmii 89:34. Observaţi că Cele 10 Porunci au ieşit de pe buzele lui Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: "Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis...[apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci în versetele următoare, 2-17]."
Răspundeţi: Cu siguranţă că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt obligatorii astăzi.
6. Au respectat apostolii Sabatul?
Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi." Fapte 17:2. "Pavel şi tovarăşii lui ... au intrat în ziua Sabatului în sinagogă şi au şezut jos." Fapte 13:13, 14. "În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă." Fapte 16:13. "Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci." Faptele 18:4.
Răspundeţi: Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel şi Biserica primară respectau Sabatul.
7. S-au închinat Neamurile în Sabat?
Dumnezeu a poruncit:
"Ferice de omul care ... păzeşte Sabatul, ca să nu-l pângărească." "Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească ...şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească,, şi vor stărui în legământul Meu îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune ... căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele." Isaia 56:2, 6, 7, sublinirea autorilor.
Apostolii au învăţat:
"Când au ieşit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri." "În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu." Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor. "Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci." Fapte 18:4.
Răspundeţi: Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar şi învăţau Neamurile convertite să se închine în Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referinţă la ziua de duminică, ca la o zi sfântă.
8. Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica în momentul în care Isus a murit şi înviat?
Răspundeţi: Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat în momentul în care Isus a murit sau a înviat. De fapt, Biblia ne învaţă opusul. Vă rog, revedeţi cu grijă următoarele:
A. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul.
"De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exod 20:11. "Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o." Geneza 2:3.
B. Hristos Se aştepta ca poporul Său să păstreze încă Sabatul, în anul 70 d.Hr. când Ierusalimul a fost distrus.
Cunoscând foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani în anul 70 d.Hr., Isus Şi-a avertizat urmaşii din acea vreme zicându-le, "Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat." Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat clar că Se aştepta ca Sabatul să fie păstrat chiar şi la 40 de ani după învierea Sa. De fapt, nu există nici cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (în orice timp sau circumstanţă) Sabatul sfânt al zilei a şaptea cu orice altă zi.
C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul. Isus a murit "în ziua dinaintea Sabatului" (Marcu 15:37, 42), care se numeşte acum Vinerea Mare.
Femeile au pregătit mirodenii şi miruri să ungă trupul Său, apoi "în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege." Luca 23:56. Doar "după ce a trecut ziua Sabatului" (Marcu 16:1) femeile au venit "în ziua dintâi a săptămânii" (Marcu 16:2) să-şi continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că "Isus a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii" (versetul 9) care este în mod obişnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să observaţi că Sabatul "în conformitate cu poruncile" era ziua ce precedea duminica învierii, zi pe care noi o numim azi sâmbăta..
D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărţile BiblieiLuca şi Fapte.
El a spus că în cartea Luca a scris despre "toate" învăţăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea duminicii sau schimbarea Sabatului.
9. Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul Pământ. Este adevărat?
Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul." Isaia 58:13. "Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului." Matei 12:8.
Răspundeţi: Biblia vorbeşte despre "Ziua Domnului" în Apocalipsa 1:10, deci Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la duminică spunând că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o vreodată şi a numit-o zi sfântă este Sabatul zilei a şaptea.
11. Ar trebui să păstrez duminica în onoarea învierii Sale?
"Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului." Romani 6:3-6.
Răspundeţi: Nu! Nu mai mult decât ar trebui să ţinem vinerea în onoarea crucificării. Hristos a instituit botezul în onoarea morţii, îngropării şi învierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii în onoarea învierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunându-ne Lui (Ioan 14:15)--nu punând cerinţele omeneşti în locul cerinţelor Sale.
12. Dar dacă nu avem indicaţii în Biblie pentru păzirea duminicii, a cui idee a fost?
"Şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea." Daniel 7:25, RSV.* "Aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre." "Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti." Matei 15:6, 9. "Preoţii lui calcă Legea Mea." "Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos... zicând: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu! şi Domnul nu le-a vorbit!" Ezechiel 22:26, 28.
Răspundeţi: Oameni induşi în eroare în trecutul îndepărtat, au făcut cunoscut că ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat în duminică. Dumnezeu a prezis că acest lucru se va întâmpla şi aşa s-a şi întâmplat. Această eroare a fost preluată de generaţiile noastre, ca fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiţie a oamenilor induşi în eroare şi încalcă Legea lui Dumnezeu care porunceşte păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul, iar atunci când Dumnezeu binecuvintează nici un om "nu poate întoarce." Numeri 23:20.
*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.
13. Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului?
"Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau Eu." Deuteronomul 4:2. "Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.... N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos." Proverbele 30:5, 6.
Răspundeţi: Dumnezeu le-a interzis oamenilor, în mod clar şi categoric să schimbe Legea Sa prin ştergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi de Legea sfântă a lui Dumnezeu în oricare mod, este unul din lucrurile cele mai înfricoşătoare şi periculoase, pe care le-ar putea face cineva.
14. Totuşi, de ce a creat Dumnezeu Sabatul?
A. Semn al creaţiunii.
"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti." "Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8, 11.
B. Semn al răscumpărării şi sfinţirii.
"Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc." Ezechiel 20:12.

Răspundeţi: Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificaţii: (1) Este un semn că El a creat lumea în şase zile literale de 24 de ore şi (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu de a-i răscumpăra şi de a-i sfinţi pe oameni. Negreşit, orice creştin va iubi Sabatul, ca pe un semn preţios al Creaţiei şi răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu ca oamenii să calce în picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toţi acei ce vor să fie binecuvântaţi, trebuie mai întâi să-şi oprească piciorul în ziua Sabatului.
15. Cât de importantă este păstrarea Sabatului?
"Păcatul este fărădelege." 1 Ioan 3:4. "Plata păcatului este moartea." Romani 6:23. "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate." Iacov 2:10. "Fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui." 1 Petru 2:21. "S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9.
Răspundeţi: Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Păstrarea Sabatului este impusă în a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece Porunci, este păcat. Creştinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos în păzirea Sabatului. Singura noastră siguranţă este de a studia cu sârguinţă Biblia, "împărţind drept cuvântul adevărului." 2 Timotei 2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creştină pe care o urmăm.
16. Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioşi care deliberat ignoră Sabatul Său?
"Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt... îşi întorc ochii de la sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor." "De aceea Îmi voi vărsa urgia peste ei." Ezechiel 22:26, 31.
Răspundeţi: Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, liderii religioşi Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că îi va pedepsi pe aceşti falşi păstori. Milioane de oameni au fost greşit îndrumaţi în această privinţă. Dumnezeu nu îi poate trata cu uşurinţă. Isus i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu în timp ce ignorau una din Cele Zece Porunci prin tradiţia lor (Marcu 7:7-13).
17. Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul?
"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. "Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu." Romani 14:12. "Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!" Iacov 4:17. "Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!" Apocalipsa 22:14. "Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu." Apocalipsa 14:12.
Răspundeţi: Da, fără îndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut pentru tine, şi dacă tu Îl iubeşti îl vei păstra, pentru că este una din poruncile Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu înseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o hotărâre. Nu poţi evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu însuţi vei da socoteală în faţa lui Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu îţi cere să Îl iubeşti şi să I te supui acum! ARGUMENTE BIBLICE 100% fără presupuneri ! Optiuni postare ®
Marius_83
-Marius_83 -
Fiecare zi trebuie sa practicam inchinarea Optiuni postare ®
Marius_83
-Marius_83 -
E un subiect cheie Optiuni postare ®
Dorin_z
-Dorin_z -
E o zi a Domnului de odihnă. Optiuni postare ®
Dani91
-Dani91 -
Duminica e o zi a adunariiii!deci turma sa fie intregita. Optiuni postare ®
Marius_83
-Marius_83 -
E mod de viață Optiuni postare ®

Pagina 1 din 2
Răspunsul tău:
Nu ai acces, deoarece nu ești autentificat!
Informații avantaje cont membru autentificat
Distribuie pe: facebook | twitter | linkedin | myspace | email
Forum >> Culte >> Urmărește topicul Duminica si Inchinarea | FiiLumina
meniu prim
"Când o ușă se închide, o alta se deschide; dar deseori ne uităm atât de mult la ușa închisă că nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.”
~ Hellen Adams Keller ~