Urmărește topicul Porunci

Postează răspuns
Raspunsuri: 3
Vizualizări: 241
Membrii abonați 0
Membrii respondenti: 3
Nu ai postări în acest topic!
BBCode: [url=/forum/topic/1865-porunci]Porunci[/url]
Iriciucviorel
-Iriciucviorel -
Este păcat a mânca carne de porc , si alte animale necurate ? Toate răspunsurile trebuiesc demonstrate biblic
Optiuni topic
Danielemanuel
-Danielemanuel -
Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă
Cine. Nu mănâncă de asemenea
Nu e păcat să mănânci nici să nu mănânci
Adevărat e că carnea de porc nu e prea sănătoasă
De-aia cred că li sa interzis evreilor să o mănânce
Dar noi cerem biecuvântarea înainte de orice masă
Ce binecuvintează Dumnezeu nu mai e necunoscut
Poftă bună;-) Optiuni postare ®
Iriciucviorel
-Iriciucviorel -
Ești Adorabilă :-)) Îți mulțtumesc că ți-ai luat din timpul tău să-mi dai o expicație atât de amănunțită, dar nu întrutotul exactă.
1. Răspunsul pentru Geneza :
Geneza 7:2
Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate*, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate*, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască;
Geneza 7:8
Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ,
Geneza 8:20
Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele* curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar.
2. Răspunsul pentru Romani : din context aflăm deosebire între "vegetarieni" și cei care mâncau și carne. Acum, majoritatea erau evrei care locuiau printre romani. Orice evreu se păzea din a mânca carne de porc.
Și pentrucă suntem pe subiect, este posibil să fi fost aceeasi problemă din Corint : corintenii jertfeau vite, oi, miei ș.a. după care carnea rămasă o vindeau în piață. Acum creștinii mai cu "experiență", o cumpărau nefăcându-și pre multe probleme. Pe când cei proaspăt convertiți se poticneau și spuneau că este păcat pentrucă a fost jertfită idolilor. De aceea Pavel rezervă acest discurs despre carne către COrinteni și Romani. De luat în considerare totodată și declarația lui Petru atunci când a avut viziunea : Faptele apostolilor 10:14 „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci* niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
3. Răspunsul pentru Marcu : este ușor, se găsește câteva versete mai sus Marcu 7:5 Şi* fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
Matei 15:2
„Pentru* ce calcă ucenicii Tăi datina* bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.”
Răspunsul la Coloseni 2:16-22. Este chiar în textul pe care l-ai citat, și care îi îndeamnă pe Coloseni să se păstreze curați pentru a nu fi judecați de ceilalți din afară, cât și de IUDAIZATORI, care răspâdeau invățături false..
Având în vedere că avem de-a face cu un Dumnezeu imuabil (care nu se schimbă) și care a dat porunci poporului Său, în care suntem și noi altoiți, (Romani 11:24
Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?), să nu mănânci Deuteronomul 14:2-3 Căci tu* eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.
3 Să nu mănânci niciun lucru urâcios*, cred că anumite porunci au rămas valabile până în eternitate.
Și ca să închei, citește te rog profeția din Isaia, care vorbește despre a 2-a venire a Domnului Isus, și care atrage atenția asupra unui lucru :versetul 17 Isaia 66; 15-24 15 Căci iată*, Domnul vine într-un foc, şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic, şi ameninţările, în flăcări de foc.
16 Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile, şi cu sabia* Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.
17 Cei ce se sfinţesc* şi se curăţă în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci, şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri – zice Domnul.
18 Eu pedepsesc faptele şi gândurile lor! Dar vine vremea când voi strânge toate neamurile şi toate limbile; ele vor veni şi vor vedea slava Mea.
19 Şi voi pune un semn* între ele şi voi trimite la neamuri pe cei ce vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul şi la Lud, care trag cu arcul, la Tubal şi la Iavan, în ostroavele depărtate care n-au auzit vorbindu-se niciodată de Mine şi n-au văzut slava Mea; ei vor vesti* slava Mea printre neamuri.
20 Vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar* Domnului, pe cai, în care şi pe tărgi, pe catâri şi pe dromaderi, la muntele Meu cel sfânt, la Ierusalim – zice Domnul – cum îşi aduc copiii lui Israel darurile de mâncare într-un vas curat la Casa Domnului.
21 Şi voi lua şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi* – zice Domnul.
22 Căci, după cum cerurile cele noi* şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul – aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
23 În fiecare lună* nouă şi în fiecare Sabat, va veni* orice făptură să se închine înaintea Mea – zice Domnul.
24 Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte* ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele* lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”
Apoi, descoperim în versetul 23, că porunca a patra este valabilă și în eternitate.(de altfel, și celelalte 9).
Mulțumesc pentru timpul tău, Dumnezeu să te binecuvânteze. Optiuni postare ®
Silvyu123
-Silvyu123 -
Amin, multumesc frumos, Gby !!! Optiuni postare ®
Pagina 1 din 1
Răspunsul tău:
Nu ai acces, deoarece nu ești autentificat!
Informații avantaje cont membru autentificat
Distribuie pe: facebook | twitter | linkedin | myspace | email
Forum >> Culte >> Urmărește topicul Porunci | FiiLumina
meniu prim
"Mai bine să fie bine decât să fie rău."
~ Logica lu Gâgă ~