Mesaje instant administratori

Diana_b
-Diana_b -
MATEI 4:4 "Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." 18
Diana_b
-Diana_b -
PSALMUL 16:5-7 "Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima." 21
Diana_b
-Diana_b -
PSALMUL 8:3-5 "Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul , ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste." 13 | com: 1
Diana_b
-Diana_b -
PSALMUL 5:11-12"Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura , se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și-l înconjori cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un scut." 9 | com: 1
Diana_b
-Diana_b -
EFESENI 6:10 "Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui." 18 | com: 1
Diana_b
-Diana_b -
PROVERBELE 3:7 "Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău!" 9 | com: 2
Diana_b
-Diana_b -
ROMANI 8:28 "De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său." 13
Diana_b
-Diana_b -
1 CORINTENI 16:13-14 "Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!" 12 | 1 | com: 1
Diana_b
-Diana_b -
"Ce dar măreț e Isus Salvatorul/E tot ce poate cerul sa îmi dea/E bucurie și neprihănire/E-o dragoste ce-mi umple inima/Speranţa mea e doar în Domnul Isus/Viața mea-i legată doar de El/Pot să spun că Isus pace-n dar mi-a adus/Tot ce sunt, sunt prin harul Său!" 10
Diana_b
-Diana_b -
1 TIMOTEI 2:5-6 "Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită." 11

Pagina 1 din 173
Sari la pagina:
Top mesaje instant
meniu prim
"Soarele strălucește, ne încălzește și ne luminează, iar noi nu suntem deloc curioși de ce se întâmplă asta; cu toate acestea, încercăm să găsim explicația răului, durerii, foamei, țânțarilor și a oamenilor proști."
~ Ralph Waldo Emerson ~